Bovin, Sven (1915-2000)

Udlært stenhugger, selvlært som billedhugger. Sven Bovin, der var bror til maleren Karl Bovin, overtog som 21-årig sin fars stenhuggerværksted i Frederikshavn. Hans kunst var præget af en stilfærdig naturalisme, som i sin folkelige appel var meget populær. Sven Bovin skabte således en lang række buster, skulpturer og relieffer, fortrinsvist til opstilling i Vendsyssel.

Deutsch
Gelernter Steinmetz, autodidaktischer Bildhauer. Sven Bovin, Bruder des Malers Karl Bovin, übernahm als 21jähriger die Steinmetzwerkstatt seines Vaters in Frederikshavn. Seine Kunst war von einem stillen Naturalismus geprägt, der in seinem volkstümlichen Appell sehr beliebt war. Sven Bovin schuf so etliche Büsten, Skulpturen und Reliefs, die hauptsächlich in Vendsyssel aufgestellt sind.

English
Formally educated stone mason, self-taught sculptor. Sven Bovin was the brother of painter, Karl Bovin. He took over the family stone masonry in Frederikshavn at age 21. His art is characterized by a quiet naturalism, which was quite popular in its time. He created many busts, sculptures and reliefs, primarily for display in Vendsyssel.