Poulsen, Freddy (Fraek) (1935-2016)

Uddannet maskinarbejder 1957, tegnestudier på Glyptoteket 1958-60, Kunstakademiets Malerskole og Grafiske Skole, København, 1960-1966. Freddy Fraek blev først kendt som den charmerende folkesanger Freddy Fræk. Som billedhugger har hans værker været præget af den konkrete, nonfigurative skulptur, hvis undersøgelser af selve skulpturens væsen som form, plan og rumlighed også ligger til grund for Fraeks skulpturer, der ses i en række byer landet over.

Deutsch
Gelernter Maschinist 1957, Zeichenstudien an der "Glyptoteket" 1958-60, Malerschule der Kunstakademie und der Grafischen Schule Kopenhagen 1960-1966. Freddy Fraek wurde zuerst bekannt als der charmante Volkssänger Freddy Fräk. Als Bildhauer ist sein Werk von der konkreten, non-figurativen Skulptur geprägt, deren Untersuchungen vom Wesen der Skulptur als Form, Plan und Räumlichkeit auch als Grundlage für die Skulpturen dienen, die in mehreren Städten landesweit zu sehen sind.

English
Formally trained as a machinist 1957, Drawing studies at the Glyptotek 1958-60, Painting School at the Art Academy, and Graphics School, København, 1960-66. Freddy Poulsen first became well-know as the charming folk singer, Freddy Fræk. As a sculptor, his work has been influenced by concrete, non-figurative sculpture. The exploration of the nature of sculpture in form, plane and space are also a foundation for Fræk’s sculptures, which may be seen in a number of cities throughout the country.