Nielsen, Morten (1920-1998)

Uddannet stenhugger, selvlært som billedhugger. Morten Nielsen skabte både figurative og abstrakte skulpturer. De figurative kredsede omkring menneskeskikkelsen, som blev skildret i en forenklet naturalisme med vægt på proportion og balance, mens de abstrakte kan beskrives som ophobninger af geometriske og organiske former. Morten Nielsen skabte tillige en række portrætbuster med vægt på portrætlighed.

Deutsch
Gelernter Steinmetz, autodidaktischer Bildhauer. Morten Nielsen schuf sowohl figurative als auch abstrakte Skulpturen. Die figurativen Skulpturen kreisten um die menschliche Gestalt, die in einem vereinfachten Naturalismus geschildert wurden mit Wert auf Proportion und Gleichgewicht, während die abstrakten eher als Ansammlungen geometrischer und organischer Formen beschrieben werden können. Außerdem erschuf Morten Nielsen eine Reihe von Porträt-Büsten mit Wert auf Porträtlichkeit.

English
Trained as a stone mason, self-taught sculptor. Morten Nielsen created both figurative and abstract sculptures. The figurative works dwell on the human figure, which is portrayed in a simplified naturalistic style, with a focus on proportion and balance, while the abstract works may be described as a grouping of geometric and organic forms.morten Nielsen also created a series of portrait busts which were quite life-like.