Visby, Dorte (f. 1968)

Uddannet keramiker på Sønderborg Kunsthåndværkerskole og Rubjerg Pottemageri 1989-1993, hertil studier i Montpellier, Frankrig, og Cairo, Ægypten. Dorte Visby laver både brugsting og kunstneriske værker. I brugstingene varieres den traditionelle skålform i både udformning og udtryk, hvor lerets grove karakter understreges. I de kunstneriske arbejder skildres mennesker og omgivelser i symbol- eller tegnagtig forenkling. Dorte Visby har værksted og galleri i Mårup.

Deutsch
Ausgebildete Keramikerin an der "Sönderborg kunsthåndværkerskole" und in "Rugbjerg Pottemageri" 1989-1993, dazu noch Studien in Montpellier, Frankreich und in Kairo, Ägypten. Dorte Visby macht sowohl Gebrauchsgegenstände als auch künstlerische Werke. In den Gebrauchsgegenständen wird die traditionelle Schalenform variiert sowohl in der Ausformung als auch in dem Ausdruck, wobei der grobe Charakter des Tons unterstrichen wird. In den künstlerischen Arbeiten werden Menschen und Umgebungen in symbolischer oder zeichenartiger Vereinfachung geschildert. Dorte Visby hat Werkstatt und Gallerie in Maarup.

English
Trained as a ceramicist at Sønderborg School of Arts and Crafts and Rubjerg Pottery 1989-93, additionally studies in Montpelier, France and Cairo, Egypt. Dorte Visby makes both art objects, and craft ceramics. In her crafts, she works with the traditional bowl-form changing both shape and expression, and emphasizing the coarse character of the clay. In her artwork, she portrays people and their surroundings though symbols or simplified drawings. Dorte Visby’s gallery and workshop is in Mårup.