Heerup, Henry (1907-1993)

Henry Heerup er en af Danmarks mest folkekære kunstnere. Han blev uddannet på Kunstakademiet i København i årene 1927-32. I midten af 1930erne var han med til at skabe sammenslutningen linien, som indvarslede den spontane kunst, som senere sås i Cobra-bevægelsen. Heerups kunst er legende, lidt naiv og med et glimt i øjet.

English

Henry Heerup (1907-1993) is one of the most popular Danish artists. He was educated at the Royal Academy in Copenhagen 1927-32. In the middle of the 1930s he was one of the founders of spontaneous art in Denmark, and he was a member of the artists association linien, which was one of the forerunners of the Cobra movement. The art og Henry Heerup is playful, a bit naive and full of humour.