Elgaard, Søren (f. 1951)

Kunsthistoriestudier på Århus og Københavns Universitet 1971-78, tegnestudier hos Elsa og Palle Nielsen 1976-79. Søren Elgaard blev i 1970erne påvirket af amerikanske fotorealisme. Han bruger den dag i dag fotografiet som afsæt for sine malerier, der henter sine motiver i Europas og USAs storbyer, hvor især arkitektur og menneskets færden i byrummet interesser ham. Søren Elgaard blev medlem af Vrå-udstillingen i 1983, og hans værker kan ses i Kunstbygningen i Vrå og på Vendsyssel Kunstmuseum.

Deutsch
Studien in Kunstgeschichte an den Universitäten Aarhus und Kopenhagen 1971-78, Studien in Zeichnen bei Elsa und Palle Nielsen 1976-79. Sören Elgaard wurde in den 70ern von dem amerikanischen Fotorealismus beeinflusst. Er benutzt heute noch die Fotografie als Vorlage für seine Malereien, die ihre Motive in den Großstädten Europas und den USA holt, wo besonders die Architektur und das Treiben des Stadtmenschen sein Interesse haben. Søren Elgaard wurde 1983 Mitglied der "Vraa-udstilling", und seine Werke können in Kunstbygningen in Vrå und im Vendsyssel Kunstmuseum gesehen werden.

English
Art history studies at the universities in Århus and Copenhagen 1971-78, studied drawing with Elsa and Palle Nielsen 1976-79. In the 1970’s Søren Elgaard was strongly influenced by American photorealism. Even today, he uses photographs as the basis for his works, which feature motifs of the big cities of Europe and the United States. Architecture and the movement of people in city spaces are a primary interest. Søren Elgaard became a member of the Vrå exhibition in 1983, and his works may be seen at the Art Building in Vrå, and at the Vendsyssel Art Museum.