Lütken, Sigrid (1915-2008)

Uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole, København, 1936-45. Sigrid Lütken arbejdede i sten, keramik, støbejern og bronze, og i alle materialer tog hendes kunst udgangspunkt i naturiagttagelsen, der dog gennem en lang række skitser blev omformet til abstraktion. Planter, dyr og mennesker hørte til de foretrukne motiver, skildret med enkle, stærke former. Sigrid Lütken var medlem af Vrå-udstillingen fra 1987 til sin død, og i Kunstbygningen i Vrå kan man se et enkelt af hendes keramiske værker.

Deutsch
Ausbildung an der Bildhauerschule der Kunstakademie in Kopenhagen 1936-45. Sigrid Lütken arbeitete mit Stein, Keramik, Gusseisen und Bronze, und in allen Materialien nahm ihre Kunst Ausgangspunkt in der Naturbeobachtung, welche aber durch eine lange Reihe von Skizzen in Abstraktion umgewandelt wurde. Pflanzen, Menschen und Tiere gehören zu ihren bevorzugten Motiven, durch einfache, starke Formen geschildert. Sigrid Lütken war Mitglied der "Vraa-udstillingen" von 1987 bis zu ihrem Tod, und in Kunstbygningen in Vraa kann ein Einzelstück ihrer keramischen Werke gesehen werden.

English
Formally educated at the Sculpture school of the Art Academy in Copenhagen, 1936-45. Sigrid Lütken worked in stone, ceramic, cast iron and bronze, and in all those materials, her work focused on the study of nature, which through a series of sketches, were transformed into abstractions. Plants, animals, and people were favored motifs, portrayed in simple, strong forms. Sigrid Lütken was a member of the Vrå exhibition from 1987 until her death, and in Kunstbygningen in Vrå, one may view a few of her works in ceramic.