Nordahl, Bjørn (1939-2012)

Uddannet modellør på Den Kgl. Porcelainsfabrik 1956-60 og på Kunstakademiets Billedhuggerskole 1962-68. Bjørn Nordahls skulpturer fortsætter den klassiske, naturalistiske tradition indenfor skildringen af menneskeskikkelsen. Proportion, stillingsmotiv og balance spiller en større rolle end modellens karakter, og i sine værker gennemarbejder han gerne det samme stillingsmotiv igen og igen. Bjørn Nordahl er repræsenteret på museer og i en række byer landet over.

Deutsch
Gelernter Modelleur an der Kgl. Procelainsfabrik 1956-1960 und an der Bildhauerschule der Kunstakademie 1962-68. Björn Nordahls Skulpturen setzen in der Schilderung der menschlichen Gestalt die klassische, naturalistische Tradition fort. Proportionen, Stellungsmotiv und Balance spielen eine größere Rolle als der Charakter des Modells, und in seinen Werken bearbeitet er immer wieder gern das gleiche Motiv. Björn Nordahl ist in Museen in mehreren Städten landesweit repräsentiert.

English
Formally trained as a fine porcelain sculptor at the Royal Danish Porcelain Factory 1956-60, and as a sculptor at the Art Academy’s Sculpture School 1962-68. Bjørn Nordahl’s sculptures carry on the classical, naturalistic tradition in portrayal of the human figure. Proportion, posture and balance are more important than the character of the model, and in his works, he often portrays the same motif of posture again and again. Bjørn Nordahl is represented in museums and cities all over Denmark.