Varming, Hanne (f. 1939)

Uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole, København, 1958-1965. Hanne Varmings skulpturer har altid menneskeskikkelsen som motiv. Med påvirkning fra både den naturalistiske og den klassiske skulptur skildres mennesket som en helhed af proportion, linje, form og rytme. Der er oftest tale om værker, skabt efter levende model, men skulpturerne har et almenmenneskeligt præg, der løfter dem ud over protrættet. Hanne Varming er repræsenteret på Vendsyssel Kunstmuseum, ligesom hendes værker ses i en lang række byer landet over.

Deutsch
Ausbildung an der Bildhauerschule der Kunstakademie Kopenhagen 1958-1965. Hanne Varmings Skulpturen haben immer die menschliche Gestalt als Motiv. Beeinflusst von der naturalistischen und klassischen Skulptur, wird der Mensch als Gesamtheit von Proportion, Linie, Form und Rhythmus geschildert. Oft sind es Werke, die nach lebendigen Modellen erschaffen wurden. Die Skulpturen sind eher allgemein-menschlich geprägt, welches sie außerhalb des Porträts bringen. Hanne Varming ist in Vendsyssel Kunstmuseum repräsentiert. Ihre Werke sind auch landesweit in Städten zu sehen.

English
Educated at the Art Academy’s Sculpture School København, 1958-1965. Hanne Varming’s sculptures have always dealt with the human figure as a motif. With influences from both naturalistic and classical sculpture, the human figure is portrayed as a unity of proportion, line, form, and rhythym. Often works are made after a live model, but the sculptures have a universally human quality that lift them above ordinary portraits. Hanne Varming is represented at Vendsyssel Art Museum, and her works are on view in many towns across Denmark.