Dam, Bodil (f. 1949)

Uddannet kunsthistoriker, studeret skulptur hos billedhuggeren Valdemar Foersom Hegndal, Århus Universitet. Bodil Dam arbejder i et naturalistisk formsprog, og menneskeskikkelsen er hendes foretrukne motiv. I både enkeltfigurer, figurgrupper og portrætter lægger hun vægt på klassisk komposition, kropssprog og karakter. Bodil Dams større udsmykningsopgaver ses fortrinsvist i Vendsyssel.

Deutsch
Ausgebildete Kunsthistorikerin, hat Skulptur bei dem Bildhauer Valdemar Foersom Hegndal, Aarhus Universitet, studiert. Bodil Dam arbeitet in einer naturalistischen Formsprache, und ihr bevorzugtes Motiv ist die menschliche Gestalt. Sowohl in Einzelfiguren als auch in Figurgruppen und Porträts legt sie Wert auf klassische Kompositionen, Körpersprache und Charakter. Bodil Dams größere Ausschmückungsarbeiten können hauptsächlich in Vendsyssel gesehen werden.

English
Educated as an art historian, sculptural studies with Valdemar Foerson Hegndal at ther university in Århus. Bodil Dam works in a naturalistic style, and the human figure is her preferred motif. In both single figures as well as groups and portraits she emphasizes classical composition, gesture and character. Bodil Dam has made a number of public sculptures, primarily in Vendsyssel.