Holmskov, Helge (1912-1982)

Uddannet grovsmed, selvlært som billedhugger. Helge Holmskovs kunstneriske produktion består både af figurative, ofte anekdotiske værker, og af nonfigurative skulpturer, der undersøger skulpturens væsen som form, plan og rum. De figurative værker kredser om menneskelivet, gerne udtrykt i skulpturer af børn og af unge på tærsklen til voksenlivet, mens de abstrakte værker ofte er sammenstillinger af geometriske former.

Jern og stål var de foretrukne materialer, men der findes også eksempler på skulpturer i sten. Helge Holmskov var medlem af Vrå-udstillingen fra 1963 til sin død, og hans værker kan ses i Kunstbygningen i Vrå og på Vendsyssel Kunstmuseum.

Deutsch
Gelernter Schmied, autodidaktischer Bildhauer. Helge Holmskovs künstlerische Produktionen enthalten sowohl figurative, oft anekdotische Werke, als auch non-figurative Skulpturen, die das Wesen der Skulptur als Form, Plan und Raum untersuchen. Die figurativen Werke kreisen um das Menschenleben, gern ausgedrückt durch Skulpturen von Kindern und Jugendlichen auf der Schwelle zum Erwachsenwerden, wobei die abstrakten Arbeiten oft Zusammenstellungen von geometrischen Formen sind.

Eisen und Stahl waren die bevorzugten Materialien, aber es gibt auch Beispiele von Skulpturen in Stein. Helge Holmskov war Mitglied der "Vraa-udstillingen" von 1963 bis zu seinem Tod. Seine Werke können in Kunstbygningen in Vraa und in Vendsyssel Kunstmuseum gesehen werden.

English
Formally trained blacksmith, self-taught sculptor. Helge Holmskov’s artistic production encompasses both figurative, anecdotal works, and non-figurative sculptures that explore the nature of sculpture through form, plane, and space. The figurative pieces deal with human life, often expressed in the form of a child’s figure on the edge of adulthood, while abstract pieces are often juxtapositions of geometric forms.

Iron and steel are favored materials, but there are also examples in stone. Helge Holmskov was a member of the Vrå Exhibition from 1963 until his death, and his works are exhibited in Kunstbygningen in Vrå as well as Vendsyssel Art Museum.