Hunter, Janice (f. 1949, GB)

Uddannet keramiker på Madeley College of Education 1967-70, Keele University 1970-71. Janice Hunter arbejder både med brugskeramik og udsmykninger. Indenfor begge felter er hun optaget af enkle former, der dekoreres med naturinspirerede geometriske ornamenter, eller med ekspressiv spontanitet, der understreger materialernes egen karakter. Janice Hunter driver værksted i Tornby.

Deutsch
Ausgebildete Töpferin an Madley College of Education 1967-70, Keele University 1970-71. Janice Hunter arbeitet sowohl mit Gebrauchskeramik als auch Ausschmückungen. In beiden Bereichen ist sie von einfachen Formen angetan, die sie mit geometrischen Ornamenten aus der Natur versiert, oder sie arbeitet mit einer expressiven Spontanität, die den eigenen Charakter des Materials unterstreicht. Janice Hunter hat eine Werkstatt in Tornby.

English
Formally trained as a ceramicist at the Madeley College of Education 1967-70 and Keele University 1970-71. Hunter works both with craft ceramics and decorative works. Within both areas, she concentrates on simplified forms, decorated with geometric forms inspired by nature, or with expressive spontaneity which emphasizes the character of the materials. Janice Hunter runs a workshop in Tornby.