Jørgensen, Børge (1926-1998)

Selvlært som billedhugger. Arbejdede i 1950erne i sten, hvor et figurativt formsprog prægede værkerne, der ofte skildrede mennesket i almenmenneskelige situationer. I 1960erne gik han over til at arbejde i pladejern, og hans formsprog blev fortrinsvist abstrakt. 1970ernes arbejder blev udført i stål, og selvom værkerne er non-figurative, er mennesket og naturen inspirationskilderne. Børge Jørgensen var medlem af Vrå-udstillingen 1983 til sin død. Han har udført udsmykninger i en lang række danske byer.

Deutsch
Autodidaktischer Bildhauer. Er arbeitete in den 50ern mit Stein, wobei eine figurative Formsprache seine Werke prägte, die oft Menschen in alltäglichen Situationen schilderten. In den 60ern fing er an mit Platteneisen zu arbeiten, und seine Formsprache wurde hauptsächlich abstrakt. In den 70ern wurden seine Arbeiten in Stahl angefertigt, und obwohl die Werke non-figurativ sind, sind seine Inspirationsquellen die Menschen und die Natur. Børge Jørgensen war Mitglied der "Vrå-udstillingen" von 1983 bis zu seinem Tod. Er hat Ausschmückungen in einer Reihe von dänischen Städten durchgeführt.

English
Self-taught sculptor. Worked in stone during the 1950s, during which time a figurative style dominated his works, which often depicted people involved in ordinary activities. In the 1960s Børge Jørgensen started working in sheet iron, in a predominantly abstract style. In the 1970s his works were mostly in steel, and although they were abstract, one traces inspiration from nature and human figures in his works. Børge Jørgensen was a member of the Vrå Exhibition from 1983 until his death. He has created decorative works for many Danish cities.