Tegtmeier, Kurt (f. 1950)

Uddannet bygningshåndværker, studier1971-1975 på Byggeteknisk Højskole, København. Kunstakademiets Arkitektskole 1973 og 1981-1982. Selvlært som billedhugger. Kurt Tegtmeier arbejder både i konstruktive og surreelle udtryk i sin skulptur. I de konstruktive værker er plan, flade og volumen i fokus, mens der i de surreelle værker er et associativt, fabulerende indhold. Gennem en årrække har den røde corténstål været det foretrukne materiale, der ofte bearbejdes i monumentalformater.

Kurt Tegtmeier har siden 1991 været medlem af Vrå-udstillingen, og hans mindre skulpturer kan ses på Vendsyssel Kunstmuseum og i Kunstbygningen i Vrå.

Deutsch
Gelernter Handwerker, 1971-1975 Studien an der "Byggeteknisk Højskole" Kopenhagen. 1973 und 1981-82 "Kunstakademiets Arkitektskole". Autodidaktischer Bildhauer. In seiner Skulptur arbeitet Kurt Tegelmeier sowohl mit konstruktiven als auch mit surrealen Ausdrucksformen. In seinen konstruktiven Werken sind Plan, Fläche und Volumen im Fokus, wobei die surrealen Werke einen assoziativen und fabulierenden Inhalt besitzen. Seit mehreren Jahren ist sein bevorzugtes Material das rote Corténstahl, das oft in Monumentalformaten bearbeitet wird.

Seit 1991 ist Kurt Tegelmeier Mitglied der Vrå-udstillingen, und seine kleineren Skulpturen können in Vendsyssel Kunstmuseum und in Kunstbygningen in Vrå gesehen werden.

English
Formally trained as a construction worker. Studied at College of Building Techniques, København 1971-75. Art Academy Architectural School 1973 and 1981-82. Self-taught sculptor. Kurt Tegtmeier works with both constructivist and surrealist expression in his sculpture. In his constructivist works, plane, surface and volume are in focus, while in the surrealist works, an associative, imaginary content are the focus. For a number of years, his favored material has been a red steel which is fashioned into monumental works.

Since 1991, Kurt Tegtmeier has been a member of the Vrå Exhibition, and his smaller pieces may be seen at Vendsyssel Art Museum and at Kunstbygningen in Vrå.