Larsen, Johnny (f. 1957)

Selvlært som billedhugger. Johnny Larsen har siden 1980erne arbejdet med skulptur i granit og bronze. Hans finder sin inspiration i naturen og landskabet i Vendsyssel, og fugle, fisk og skibe hører til de foretrukne motiver. I både granit og bronze varierer Johnny Larsen udtrykket i kombinationen af grove og glatte partier. Johnny Larsens skulpturer ses i en række byer i Vendsyssel.

Deutsch
Autodidaktischer Bildhauer. Johnny Larsen hat seit den 80ern mit Skulpturen in Granit und Bronze gearbeitet. Die Inspiration findet er in der Natur und in der Landschaft Vendsyssels, und zu den bevorzugten Motiven gehören Vögel, Fische und Schiffe. Sowohl in Granit als auch in Bronze variiert Johnny Larsen den Ausdruck von groben und glatten Flächen. Johnny Larsens Skulpturen können in mehreren Städten Vendsyssels gesehen werden.

English
Self taught sculptor. Johnny Larsen has worked with sculpture in granite and bronze since the the 1980s. His inspiration comes from nature, the landscape of Vendsyssel, and birds, fish and ships are favored motifs. In both granite and bronze, Johnny Larsen varies his combination of smooth and rough surfaces. Johnny Larsen’s sculptures many be seen in many towns in Vendsyssel.