Winther, Poul (f. 1939)

Selvlært som kunstner under vejledning af maleren Karl Bovin og maleren og billedhuggeren Svend Wiig Hansen. Poul Winther har skabt en række skulpturer i sten og træ. Værkerne er ofte inspireret af materialer, fundet på stranden ved Skagen, men kan også være større fragmenter af f.eks. oplagte fiskekuttere.

Poul Winther blev medlem af Vrå-udstillingen i 1965, og hans værker kan ses på Vendsyssel Kunstmuseum og i Kunstbygningen i Vrå.

Deutsch
Autodidaktischer Künstler unter Anleitung des Malers Karl Bovin und dem Bildhauer Svend Wiig Hansen. Poul Winther hat eine Reihe Skulpturen in Stein und Holz erschaffen. Die Werke sind oft von Materialien inspiriert, die er am Strand bei Skagen gefunden hat, können aber auch große Fragmente von z.B alten Fischerbooten sein.

Poul Winther wurde Mitglied der Vrå-udstillingen 1965, und seine Werke können in Vendsyssel Kunstmuseum und in Kunstbygningen in Vrå gesehen werden.

English
Self-taught artist under the tutelage of painter Karl Bovin and sculptor Svend Wiig Hansen. Poul Winther has created a number of sculptures in stone and wood. The works are often inspired by the materials from which they are made. Poul Winter uses objects found on the beach, or fragments of out of use fishing boats.

He became a member of the Vrå Exhibition in 1965, and his works are on view at the Vendsyssel Art museum and Kunstbygningen in Vrå.