Louveau, Jean Pierre (1947-2002)

Uddannet lærer, selvlært som billedhugger og illustrator. Jean Pierre Louveau var franskmand, og kom i 1970erne til Hjørring, hvor han først arbejdede som underviser på Gymnasiet. Hans kunst tog afsæt i en organisk, dekorativ stil, bl.a. inspireret af vikingetidens kunst, mens motiverne oftest tag afsæt i de omgivelser, de skulle indgå i. Louveaus skulpturer ses især i Vestvendsyssel.

Deutsch
Ausgebildeter Lehrer, autodidaktischer Bildhauer und Illustrator. Jean Pierre Louveau war Franzose und kam in den 70ern nach Hjörring, wo er zuerst als Lehrer an dem Gymnasium arbeitete. Seine Kunst entsprang einem organischen, dekorativen Stil, u.a. von der Kunst der Wikinger inspiriert, während die Motive ihre Wurzeln in den Umgebungen haben, in denen sie ein Teil waren. Louveaus Skulpturen können hauptsächlich in Vendsyssel gesehen werden.

English
Educated as a teacher, self-taught sculptor and illustrator. Jean Pierre Louveau was born in France, and came to Hjørring during the 1970s, where he started working as a high school teacher. His art was rooted in an organic, decorative style inspired by, among other things, the art of the Viking age, while his motifs were most often inspired by the environment in which the artwork was to appear. Louveaus sculptures may be seen primarily in western Vendsyssel.