Ørntoft, Claus (f. 1959)

Uddannet på Kunsthåndværkerskolen, Kolding 1978-79, Billedhuggerskolen, Det fynske Kunstakademi, Odense 1983-87 og hos Erik Varming 1985-86. Claus Ørntofts granitskulpturer er oftest fabeldyr, inspireret af den romanske billedhuggerkunst fra 1200-tallet. Dyrene synes på en gang synes at træde frem fra og være bundet i stenen, og dynamikken bliver dermed et væsentligt træk ved værkerne.

Claus Ørntoft blev medlem af Vrå-udstillingen i 2006, og hans værker kan ses i Kunstbygningen i Vrå, på Vendsyssel Kunstmuseum og i en lang række byer landet over.

Deutsch
Ausbildung an der "Kunsthåandværkerskolen" Kolding 1978-79, "Billedhuggerskolen", Det Fynske Kunstakademi, Odense 1983-87 und bei Erik Varming 1985-86. Claus Ørntofts Granitskulpturen sind häufig Fabeltiere, von der romanischen Bildhauerkunst des 13. Jahrhunderts inspiriert. Die Tiere scheinen gleichzeitig herauszutreten und gebunden im Stein zu sein, und die Dynamik wird so ein wesentlicher Zug in den Werken.

Claus Ørntoft wurde Mitglied der Vrå-udstillingen in 2006, und seine Werke können in Kunstbygningen in Vrå, in Vendsyssel Kunstmuseum und in mehreren Städten landesweit gesehen werden.

English
Educated at the School of Arts and Crafts, Kolding 1978-79. Sculpture School, Art Academy of Fyn, Odense 1983-87, and taught by Erik Varming 1985-86. Claus Ørntoft’s granite sculptures are often imaginary creatures, inspired by solid, Romanesque 13th century sculpture. The animals seem to at once step out of and be bound by the stone, and this dynamic is an important aspect of the works.

Claus Ørntoft became a member of the Vrå Exhibition in 2006, and his sculpture may be seen at Vendsyssel Art museum, Kunstbygningen I Vrå, and in a number of towns across Denmark.