Nielsen (Glamsbjerg), Kaj (1910-1990)

Selvlært som billedhugger. Kaj Nielsen med tilnavnet Glamsbjerg efter sin hjemby på Fyn, skabte både forenklede portrætter og fabulerende dyreskulpturer, hvor både kendte dyrearter og fantasidyr synes at vokse ud af de groft tilhuggede sten. Skulpturernes udformning er oftest underlagt stenens naturlige form, og netop spændingen mellem den rå og den tilhuggede sten er et væsentligt karaktertræk i værkerne. Kaj Nielsen Glamsbjerg skabte dyreskulpturer til en række skoler og børneinstitutioner.

Deutsch
Autodidaktischer Bildhauer. Kaj Nielsen, mit dem Beinamen Glamsbjerg nach seinem Geburtsort auf der Insel Fünen, erschuf sowohl vereinfachte Porträts als auch fabulierende Tierskulpturen, wo sowohl bekannte Tierarten als auch Fantasietiere so scheinen, als würden sie aus dem grob behauenen Stein wachsen. Der Gestaltung der Skulptur ist oft die natürliche Form des Steins unterlegt, und gerade diese Spannung zwischen dem Rauen und dem Behauenen im Stein ist ein wesentlicher Charakterzug seiner Werke. Kaj Nielsen Glamsbjerg schuf Tierskulpturen für eine Reihe Schulen und Institutionen für Kinder.

English
Self-taught sculptor. Kaj Nielsen took the name Glamsbjerg after his home town on the island of Fyn. He created both simplified portraits and fantastic animal sculptures, where both known animals and imaginary animals seem to grow out of the roughly hewn rock. The sculpture’s form is most often influenced by the natural shape of the rock, and the tension between the raw and chiseled rock is one of the important characteristics of the works. Kaj Nielsen Glamsbjerg created animal sculptures for a number schools, and child-care centers.