Broager, Ole (f. 1947)

Uddannet på kunstakademierne i Århus og København 1967-1976. Var i 1970erne og 1980erne med til at redefinere skulpturbegrebet gennem minimalisme og utraditionelle materialevalg. Har endvidere udforsket det frit fabulerende, og det klassiske, skulpturelle udtryk.

Deutsch
Ausgebildet an den Kunstakademien in Aarhus und Kopenhagen 1967-1976. Er war in den 70ern und 80ern mitwirkend in der Redefinition des Skulpturbegriffes durch Minimalismus und durch die Wahl untraditioneller Materialien. Ferner hat er den frei fabulierenden und den klassischen, skulpturellen Ausdruck erforscht.

English
Formal studies at the Art Academies in Århus and Copenhagen 1967-1976.Was part of the movement in the 1970s and 1980s to redefine the concept of sculpture though minimalism and non-traditional materials. He also explored more spontaneous expression, as well as a very traditional, classical approach to sculpture.