Frøsig, Irene (f. 1959) og Frøsig, Per (f. 1958)

Uddannet keramikere fra Skolen for Brugskunst i København i årene 1981-86. Irene og Per Frøsig arbejder tæt sammen i de fleste af deres værker, oftest med ornamentering, glasurer og brænding, der svarer til det grove ler, de foretrækker at arbejde med. Arbejder gerne i store formater.

Deutsch
Ausgebildete Töpfer an der Schule für Angewandte Kunst, Kopenhagen 1981-86. Irene und Per Frösig arbeiten eng zusammen in den meisten ihren Werke, oft mit Ornamentierungen, Glasur und Brennen, welche den Groben Ton entsprechen, der ihren Bevorzugtes Arbeitsmaterial ist. Sie arbeiten gerne in Großformaten.

English
Formally trained ceramicists at School of Crafts in Copenhagen 1981-86. Irene and Per Frøsig work together on most of their pieces, most often on ornemaentation, glazing and firing, that suits the coarse clay they prefer to work with. They like large formats.