Christensen, Kirsten (f. 1943)

Uddannet på Kunsthåndværkerskolen, København 1964-69 og på Kunstakademiet sammesteds 1969-75. Kirsten Christensens kunst har både en figurativ og en dekorativ side. I de figurative værker kredser indholdet oftest om kunstnerens forhold til sin mor, mens de dekorative udsmykningsarbejder forholder sig til kunstens grundlæggende elementer: form, flade og farve.

Deutsch
Ausbildung in der Schule für Kunsthandwerk Kopenhagen 1964-69 und ebenda auf der Kunstakademie 1969-75. Kirsten Christensens Kunst hat sowohl eine figurative als auch eine dekorative Seite. In den dekorativen Werken kreist der Inhalt häufig um das Verhältnis der Künstlerin zu ihrer Mutter, wobei die dekorativen Ausschmückungsarbeiten sich eher an den Grundelementen der Kunst bedienen: Form, Fläche und Farbe.

English
Studied at the Arts and Crafts Academy in Copenhagen 1964-69, and at the Art Academy in Copenhagen 1969-75. Her art contains both a figurative and a decorative aspect. In her figurative pieces, Christensen’s art usually depicts her relationship with her mother, while her more decorative work relates primarily to elements of art: shape, texture and color.