Jensen, Peter (1898-1995)

Selvlært som billedhugger. Peter Jensen skabte over en lang årrække en hel zoologisk have af skrot og beton omkring sit hus i Bjergby. Hans eksotiske dyrefigurer er folkekunst, udsprunget af kunstnerens frie fantasi og udført med den uskoledes formbegejstring. Kun en del af skulpturerne stod til at redde efter kunstnerens død.

Deutsch
Autodidaktischer Bildhauer. Peter Jensen schuf über mehrere Jahre hinweg einen ganzen Zoo aus Schrott und Beton um sein Haus in Bjergby. Seine exotischen Tiere sind Volkskunst, aus der Fantasie des Künstlers entsprungen und mit der Formbegeisterung Ungeschultes zu erschaffen. Nur ein Teil der Skulpturen waren zu retten nach dem Tod des Künstlers.

English
Self-taught sculptor. Peter Jensen created, over a period of years, a zoological collection made of recycled materials and cement around his home in Bjergby. His exotic animal figures are folk art, born of the imagination of the artist, and created with unschooled enthusiam. Only some of the sculpture could be saved after the artist’s death.