Bunton, Ole (f. 1947)

Uddannet billedhugger på kunstakademierne i Århus og København. Arbejder både figurativt og abstrakt, fortrinsvist i granit og marmor. I en række abstrakte værker udfordres materialet ved gennemhulning, mens motivet i bl.a. naturalistiske kvindeskildringer er nært forbundet med stenen. Ole Bunton har lavet udsmykninger til flere byer og institutioner.

Deutsch
Ausgebildeter Bildhauer in den Kunstakademien in Aarhus und Kopenhagen, arbeitet sowohl figurativ als auch abstrakt, vorzugsweise in Granit und Marmor. In einer Reihe von Arbeiten forderter das Material heraus, indem er es durchlöchert hat, wobei das Motiv in den u.a. naturalistischen Frauenschilderungen sehr mit dem Stein verbunden ist. Ole Bunton hat mehrere Städte und Institutionen mit Kunst ausgestattet.

English
Formally trained as a sculptor at the Art Academies in Århus and Copenhagen. His works are both figurative and abstract, primarily in granite and marble. In a series of his abstract works, the stone structure is challenged by perforating it, while the motif (sometimes a naturalistic female figure) remains closely bound to the underlying material. Ole Bunton has made decorative projects for many towns and institutions.