"Facaderelief"

(Keramik, 1940erne)

Vrenstedvej, Løkken

Den gode historie

Ane Brügger opholdt sig Løkken fra 1938 til 1943, og har i relieffet skildret et par af sine kunstnerkolleger under arbejdet. En billedhugger er i færd med at forme en abstrakt skulptur, mens en ung kvinde sidder model for en maler.

Figurerne er opfattet og skildret som en sammenstilling af flade, geometriske former, der hæver sig ganske let fra relieffets baggrund.

Ane Brügger hørte til kredsen af Løkken-kunstnere, der i årene omkring 2. verdenskrig boede og arbejdede i kystbyen. Af andre lokale kunstnere kan nævnes malerne Erik Larsen og Anders Norre, mens landskendte malere som Asger Jorn og Ejler Bille arbejdede sammen med gruppen under kortere besøg.

Ejer

Privateje

Deutsch
Brügger, Ane: Facaderelieff, 1940erjahren. Løkken
Ein Bildhauer und ein Maler während der Arbeit. Ane Brügger hat ihre Kunstkollegen geschildert, die zu der Løkken-Kolonie gehörten in den 1940ern.

English
Brügger, Ane: Relief, 1940's. Løkken
A painter and a sculptor at work. Ane Brügger depicted her fellow artists of the Løkken colony in the 1940’s.