"Plovskæret"

(Bemalet jern. 1988)

LandboNord, Aalborgvej 94, Hjørring

Den gode historie

Bent Sørensen sagde i forbindelse med afsløringen af skulpturen: ”Jeg har flere gange taget tilløb til at lave et plovskær, men det har været i meget mindre format. Men efterhånden blev jeg klar over, at det skulle op i meget større dimensioner, for at jeg kunne være tilfreds. Og den mulighed fik jeg med opgaven i Hjørring. Linjerne i plovskæret er meget enkle, men undervejs har jeg måttet sande, at det enkle så langt fra er det nemme. Nu håber jeg, at skulpturen vil falde ind i omgivelserne, men samtidig skulle den gerne hele tiden vise nye sider.” (Vendsyssel Tidende, 21.6.1988)

Skulpturen blev bestilt til markering af 200-året for Stavnsbåndets ophævelse, og plovskæret stå, trods skulpturens historiske beggrund, som et stærkt symbol på landbrugets position i Hjørring Kommune i dag.

Da Landbo Nord i 2008 flyttede sit hovedkvarter til Brønderslev, blev et plovskær i miniformat, ca. 150 cm. højt, opstillet foran hovedindgangen.

Ejer 

Hjørring Kommune, erhvervet 1988 i anledning af 200-året for Stavnsbåndets ophævelse med støtte fra HALS (Hjørring Amts Landøkonomiske Selskab), Hjørring-Frederikshavn Husmandskreds, Hjørring Kommune, Hjørring Kommunes Kunstudvalg, Byggeriets Realkreditfond, Andelsbanken, Bikuben, Den Danske Bank, Handelsbanken, Hjørring Handelsstandsforening, Jelstrup-Lyngby Sparekasse, Lokalbanken, Maskinhandlerforeningen, Nykredit, Privatbanken, Sparekassen for Vraa og Omegn, Sparekassen Nordjylland, Slagteriselskabet Sundby-Wenbo, Topsikring, Vendsyssel Dyrlægeforening, Landbogårdens personale.

"Plovskæret" (bemalet jern), 1988. Hjørring

Deutsch
Sørensen, Bent: Die Pflugschar, 1988. Hjørring
Die riesige Pflugschar erinnert daran, dass Hjörring von Ackerland umgeben ist. Die Pflugschar wurde anlässlich des 200-jährigen Jubiläums für die Freiheit der Landbevölkerung errichtet.

English
Sørensen, Bent: Ploughshare, 1988. Hjørring
The monumental ploughshare reminds us that Hjørring is surrounded by farmland. It was erected in memory of the 200th anniversary of the abolishment of indentured servitude in Denmark- the freeing of Danish peasants.