"Hjortebrønd"

(Granit, vandkunst. 1945)

Vrå Valgmenigheds parkeringsplads, Vestergade 41, Vrå

Den gode historie

Kronhjorten, der bukker sig ned for at drikke fra kilden, er skildret i ro og harmoni. Teksten omkring kummen: ”O kærlighed selv, du rolige kilde for kræfternes elv” er hentet fra N.F.S. Grundtvigs salme ”O, kristelighed”, 1824. Verset lyder i sin helhed:

”O kærlighed selv !
du rolige kilde for kræfternes elv!
du fylder med Frelserens gavmilde ord
velsignelsens kalk på det kristne Guds-bord
o, vær du vor livdrik på jorden og bliv
vort evige liv!”

Vandkunsten er sat til minde om Jens Bertelsen, som fra 1900 var Vrå Valgmenigheds første præst. Hans svigerforældre, Kirstine og Jørgen Terkelsen grundlagde i 1872 Stenum Højskole, som i 1890 blev flyttet til Vrå. I 1904 blev Jens Bertelsen forstander på Vrå Højskole, en stilling, han bestred til 1930.

Ejerforhold

Vrå Højskole

"Hjortebrønd" (granit, vandkunst), 1945. Vrå

Deutsch
Unbekannter Künstler: Hirschbrunnen (Wasserkunst), (1945). Vrå
Das Wasserkunstwerk ist errichtet worden als Denkmal für den ersten Pastor Jens Bertelsen aus der ”Vraa Valgmenighed” Gemeinde. Der Text an dem Kübel ist Ausschnitt eines Kirchenliedes des Theologen N.F. Grundtvig. Seine volksnahe Gottesanschauung war die Grundlage vieler freien Kirchengemeinden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

English
Unknown artist: Deer Fountain, (1945). Vrå
The fountain was erected in memory of the priest Jens Bertelsen, who was one of the founding fathers of the independent church in Vrå. The text on the fountain's bowl is a paragraph from a hymn by N.F.S. Grundtvig. His popular view on religious matters was the basis for founding a number of independent congregations in Denmark in the late 1800s.