"Landsmænds tillid bar hans virke"

(Granit. 1947)

Vestergade / Skolegade, Vrå

Den gode historie

Kunstneren bag mindestenen for Møller Nørgaard er ikke kendt, men et bud kan være Sven Bovin, som har skabt andre værker i Vrå, og som gennem en lang årrække stod bag en stor del af de mindesmærker, der blev rejst i Vendsyssel.

"Landsmænds tillid bar hans virke" (granit), 1947. Vrå

Reliefferne på stenens tre sider skildrer arbejdet på land og i by.

Stenen, der bærer inskriptionen ”Landsmænds tillid bar hans virke”, er rejst i 1947 til minde om højskolelærer og landstingsmand Møller Nørgaard, som fra 1904 underviste Vrå Højskoles mandlige elever i landbrugsfag.

Kunstneren bag mindestenen er ikke kendt, men kunne være billedhuggeren Sven Bovin, der fra 1940 og frem til sin død i 2000 skabte en lang række mindestene og figurative skulpturer rundt omkring i Vendsyssel.

Bovin har bl.a. skabt de to bronze-portrætter af dyrlæge N. Jensen, Lunden, og Trafikminister Ths. Larsen, Borgergade, Vrå. Mindestenens lette relief minder meget om Bovins Frihedsmonument i Boleje, 1945.

Ejer

Vrå by / Hjørring Kommune

Deutsch
Künstler unbekannt (Sven Bovin?): Dreieckiger Gedenkstein, 1947. Vrå
Der Gedenkstein wurde als Denkmal für den Lehrer und Kommunalpolitiker Møler Nørgaard errichtet. Die drei Reliefs zeigen die Bereiche, wofür sich Møler Nørgaard besonders einsetzte: Landwirtschaft, Schule und Kirche.

English
Unknown Artist (Sven Bovin?): Triangular Monument, 1947. Vrå
This monument is placed in memory of teacher and national representative Møller Nørgaard. The monument’s three reliefs relate to the three areas in which Møller was most engaged: agriculture, education, and the church.