"Jysk totem"

Den gode historie

De fleste forbinder nok en totem med indianersamfunds rituelle handlinger. Her i en moderne, nordjysk udgave er der nok snarere tale om et værk, der fortæller om vækst og sammenhold i landsdelen.

Ejer

Sygehus Vendsyssel, Hjørring

"Jysk totem" (støbejern), 1989. Hjørring

Deutsch
Wibroe Fost, Susanne: Jütländischer Marterpfahl, 1989. Hjørring
Die meisten verbinden wohl den Marterpfahl mit rituellen Handlungen der Indianer. Hier in einem modernen, nordjütländischen Werk geht es wohl eher um Wachstum und Zusammenhalt in der Provinz.

English
Wibroe Fost, Susanne: Totem of Jutland, 1989. Hjørring
Most people probably associate totems with Native American Indian rituals. In this modern version from Northern Jutland, the references seem more connected to growth and unity in this part of Denmark.